Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Wydzia?y, jednostki organizacyjne wydzia?ów

Wydzia? Nauki o ?ywno?ci

  

Nazwa Wydzia?u

Wydzia? Nauki o ?ywno?ci

Adres

Pl.Cieszy?ski 1,
10-726 Olsztyn-Kortowo,
tel.+48 89 523 34 01, tel.+48 89 523 49 83, +48 89 36 14
fax:+48 89 523 36 27, .+48 89 523 42 30,
e-mail: wnz-dziekanat@uwm.edu.pl

www: http://www.uwm.edu.pl/wnz

 

W?adze

Dziekan Wydzia?u

prof. dr hab.in?. Stefan ZIAJKA,prof.zw.

tel. +48 89 523 49 87,

e-mail: stefan.ziajka@uwm.edu.pl

tel./fax  +48 89 523 -36-14, fax: +48 89 523 36 27

Prodziekani

p.o. ds. studenckich

dr in?. Lucyna K??bukowska

tel. +48 89 523 49 83, fax: +48 89 523 42 30

e-mail: lucyna.klebukowska@uwm.edu.pl

dr hab.in?. Jan K?OBUKOWSKI - zawieszony w pe?nieniu funkcji

ds. toku i organizacji studiów
dr hab.in?. Bogus?aw STANIEWSKI, prof. UWM
tel. +48 89 523 34 01, fax: +48 89 523 36 27
 e-mail: bost@uwm.edu.pl

ds. nauki i wspó?pracy
dr hab. Krzysztof BRYL 

tel. +48 89 523 34 01, fax: +48 89 523 36 27
e-mail: kris@uwm.edu.pl


Kierownik Studiów Doktoranckich:
prof. dr hab.in?. Antoni Kruk

tel. +48 89 523 34 48

e-mail: antoni.kruk@uwm.edu.pl

 

Dziekanat

Adres dziekanatu:
Uniwersytet Warmi?sko - Mazurski w Olsztynie
Wydzia? Nauki o ?ywno?ci
Pl.Cieszy?ski 1, 10-726 Olsztyn-Kortowo
e-mail: wnz-dziekanat@uwm.edu.pl

Dziekanat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:
tel. +48 89 523 49 83, +48 89 523 42 30
fax: +48 89 523 42 30
e-mail: wnz-dzienne@uwm.edu.pl
e-mail: wnz-zaoczne@uwm.edu.pl

Dziekanat studiów doktoranckich:

tel. +48 89 523 34 01,
fax: +48 89 523 36 27
e-mail: wnz.dziekanat@uwm.edu.pl

Kierownik: Gra?yna Gumi?ska

tel./fax  +48 89 523-36-14

e-mail: grazyna.guminska@uwm.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziekanat Wydzia?u Nauki o ?ywno?ci
pl. Cieszy?ski 1 pok. 120-124, 134 A, 10-726 Olsztyn
tel. +48 89 523-49-83, 523-37-10, 523-34-01,; fax 523-42-30; 523-36-27
e-mail:wnz-dziekanat@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 07-0100; kod finansowy: 0701

Kierownik Gra?yna Gumi?ska

e-mail: wnz@uwm.edu.pl

tel. +48 89 523-36-14


Katedra Biochemii ?ywno?ci
pl. Cieszy?ski 1, pok. 138, 10-726 Olsztyn
tel. +48 89 523-37-15, 523-35-90; fax 523-49-45; e-mail: jerzy.dziuba@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 07-1200; kod finansowy: 0712

Kierownik prof. dr hab. Jerzy Dziuba,prof. zw.
tel. +48 89 523 -37-15, 523-35-90


Katedra Biotechnologii ?ywno?ci
ul. Jana Heweliusza 1 pok. 109, 10-718 Olsztyn
tel. +48 89 523-32-33; fax 523-38-38; e-mail: mada@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 07-1300; kod finansowy: 0702

Kierownik prof. dr hab. in?. W?odzimierz Bednarski,prof. zw.
tel. +48 89 523-36-87


Katedra Fizyki i Biofizyki
ul. Micha?a Oczapowskiego 4, pok. 107, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-34-06; fax 523-45-47; e-mail: zbigniew.wieczorek@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 07-0600; kod finansowy: 0706

Kierownik dr hab. Zbigniew Wieczorek, prof. UWM
tel. +48 89 523-45-47


Katedra In?ynierii i Aparatury Procesowej 
ul. Micha?a Oczapowskiego 7, pok. 59, 10-957 Olsztyn
tel. +48 89 523-32-04; tel./fax 523-44-31; e-mail: kiap@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 07-1900; kod finansowy: 0707

Kierownik dr hab. in?. Lidia Zander, prof. UWM
tel. +48 89 523-32-04, 523-34-11

Katedra Towaroznawstwa Przemys?owego, Podstaw Techniki oraz Gospodarki Energi?

pl. Cieszy?ski 1, pok. 13, 10-726 Olsztyn
tel. +48 89 523-36-30; tel./fax 523-33-37; e-mail: ryszard.zywica@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 07-2200; kod finansowy: 0714

p.o. Kierownik dr hab. Ryszard ?ywica,prof.UWM
tel. +48 89 523-36-30, 523-34-08


Katedra Mikrobiologii Przemys?owej i ?ywno?ci
pl. Cieszy?ski 1, pok. 101, 10-726 Olsztyn
tel. +48 89 523-48-51; tel./fax 523-45-16; e-mail: lucja.laniewska-trokenheim@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 07-1400; kod finansowy: 0713

p.o. Kierownik dr hab. ?ucja ?aniewska-Trokenheim,prof.UWM
tel. +48 89 523-48-51


Katedra Mleczarstwa i Zarz?dzania Jako?ci?
ul. Micha?a Oczapowskiego 7, pok. 82, 10-719 Olsztyn;
 tel./fax +48 89 523-34-02
kod ewidencji korespondencji: 07-1700; kod finansowy: 0703

Kierownik prof. dr hab. in?. W?adys?aw Chojnowski
tel. +48 89 523-39-01, +48 89 523-34-02


Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Ro?linnych
pl. Cieszy?ski 1 pok. 223, 10-957 Olsztyn
tel./fax +48 89 523-34-66; e-mail: ryszard.zadernowski@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 07-0900; kod finansowy: 0709

Kierownik prof. dr hab. in?. Ryszard Zadernowski,prof.zw.
tel. +48 89 523-34-66


Katedra Technologii i Chemii Mi?sa
pl. Cieszy?ski 1, 10-718 Olsztyn
tel. +48 89 523-32-95; fax 523-36-94
kod ewidencji korespondencji: 07-1000; kod finansowy: 0710

Kierownik prof. dr hab. in?. Marek Cierach
tel. +48 89 523-36-94


Katedra Towaroznawstwa i Bada? ?ywno?ci
pl. Cieszy?ski 1, pok. 201 i 207, 10-726 Olsztyn
tel./fax +48 89 523-35-54; e-mail: stesmo@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 07-1800; kod finansowy: 0704

Kierownik prof. dr hab. in?. Stefan Smoczy?ski, prof. zw.
tel. +48 89 523-39-74, 523-47-73


Katedra ?ywienia Cz?owieka
Plac Cieszy?ski 1 pok. 114, 10-726 Olsztyn
ul. S?oneczna 44A, 10-718 Olsztyn
tel./fax +48 89 523-37-60; fax 523-37-32; e-mail: jerzy.borowski@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 07-2000; kod finansowy: 0705

Kierownik prof. dr hab. in?. Jerzy Borowski,prof.zw.
tel. +48 89 523-37-60

 

 

informacj? wytworzono:

Wydzia? Nauki o ?ywno?ci

za tre?? odpowiada:

Gra?yna Gumi?ska

data wytworzenia:

20-09-2007 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 1874 razy (w tym z UWM 138 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-21
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa